"Για όνομα του Χριστού! Μη μας αφήσετε!

Έχουμε μωρά μαζί μας, έχουμε γέροντες...κορίτσια...

Είστε υπεύθυνοι!

Μας προδώσανε! Μας ξεπουλήσανε! Πανάθεμα τους!

Ναύαρχε τι κάνεις; Ναύαρχε σώσε μας!

Φωτιά! Φωτιά!

"Ιt is the conviction of the International Association of Genocide Scholars that the Ottoman campaign against Christian minorities of the Empire between 1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians, Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks."
IAGS

19 ΜΑΙΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.

19 ΜΑΙΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.
Η γενοκτονία των Ποντίων δεν υπόκειται σε ιστορική και πολιτική διαπραγμάτευση. Έχει αναγνωρισθεί κι αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα. Δεν χαρίζουμε σε κανέναν το Αίμα Τους. Δεν ξεχνάμε.


Άρνηση της Γενοκτονίας.Την λογική πίσω από την άρνηση της όποιας Γενοκτονίας τη δίδει ένας από τους μεγαλύτερους ενορχηστρωτές γενοκτονιών παγκοσμίως:

"Thus for the time being I have sent to the East only my 'Death's Head Units' with the orders to kill without pity or mercy all men, women, and children of Polish race or language. Only in such a way will we win the vital space that we need. Who still talks nowadays about the Armenians?"
Adolf Hitler. August 22, 1939.

"Έτσι, για την ώρα, έχω στείλει προς την Ανατολή μόνο τις «μονάδες θανάτου» μου, με τις διαταγές να σκοτώσουν χωρίς οίκτο ή έλεος όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά της πολωνικής φυλής ή γλώσσας. Μόνο με τέτοιο τρόπο θα έχουμε κερδίσει την ζωτικό χώρο που χρειαζόμαστε. Ποιος εξακολουθεί σήμερα να μιλά για τους Αρμένιους;
Αδόλφος Χίτλερ. 22 Αυγούστου 1939
Μτφ.Thalassa Karadeniz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου